Monday, 28 September 2020

ครูโพสต์ชีวิต "น้องข้าวต้ม" หนูน้อยสุดขยัน แต่บ้านยากจนสุดขีด ใช้ข้าวที่ครูแบ่งให้-ขอวัด เพื่อประทังชีวิต
ครูโพสต์ชีวิต “น้องข้าวต้ม” หนูน้อยสุดขยัน แต่บ้านยากจนสุดขีด ใช้ข้าวที่ครูแบ่งให้-ขอวัด เพื่อประทังชีวิต