Saturday, 8 May 2021

ชาวเน็ตจวบยับ สาวโพสต์ถึงน้าค่อม เหมือนไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิต
จากกรณีการจากไปของตลกรุ่นใหญ่ระดับตำนาน น้าค่อม ชวนชื่น สร้างความเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งให้แก่ครอบครัวน้าค่อม เพราะทุกคนในครัวครอบต่างต้อง รักษาโควิดจนไม่มีใครมีส่งน้าค่อมในวินาทีสุดท้ายได้

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา