Thursday, 13 August 2020

"นายกรัฐมนตรี"สั่งการด่วน หลังน้ำป่าไหลท่วมทะลักบ้านเรือนประชาชน
“นายกรัฐมนตรี”สั่งการด่วน หลังน้ำป่าไหลท่วมทะลักบ้านเรือนประชาชน