Sunday, 20 June 2021

นายกฯ จวก เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย เอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ใต้ถุนสภาฯ
“บิ๊กตู่” จวกแรง ทนายตั้ม-สิระ พา “ลุงพล” ร้องกมธ. และแถลงข่าวที่รัฐสภา ลั่นแรง “เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวสู้คดีอยู่ข้างล่างใต้ถุนสภาฯ มันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทย”

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา