Monday, 28 September 2020

"ผอ.โรคติดต่อ"ขอพูด สถานการณ์ไทยเริ่มน่าห่วง หลายกิจการหย่อนมาตรการป้องกัน ชาวเน็ตแซะ คอนเสิร์ตของเจนนี่ ผิดซ้ำซาก
“ผอ.โรคติดต่อ”ขอพูด สถานการณ์ไทยเริ่มน่าห่วง หลายกิจการหย่อนมาตรการป้องกัน ชาวเน็ตแซะ คอนเสิร์ตของเจนนี่ ผิดซ้ำซาก