Thursday, 13 August 2020

พายุโซนร้อนซินลากู แผลงฤทธิ์หนัก ถล่มหลายพื้นที่ ล่าสุด"เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย"อ่วมหนัก
พายุโซนร้อนซินลากู แผลงฤทธิ์หนัก ถล่มหลายพื้นที่ ล่าสุด”เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย”อ่วมหนัก