Wednesday, 12 August 2020

ฟังอีกครั้งโหรฟองสนาน ทายทักไว้ตั้งแต่ปี 58 เมื่อเริ่มต้นยุค 13 กรุงรัตนโกสินทร์ จะเกิดอะไรบ้าง
ปี 2563 ถือเป็นปีที่รุนแรงหนักหนาสาหัสพอสมควรกับใครหลายๆ คน ทั้งเหตุการณ์ทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งล่าสุด โหรฟองสนาน จามรจันทร์ ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวความว่า ” การต่อสู้กันทางความคิด – หนึ่งในอาการสำคัญยุคที่ 13 ของเมืองเริ่มปรากฏ