Sunday, 20 June 2021

ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ไบร์ท ชินวัตร
ศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาล ลศ7/2564 (กรณีชุมนุมหน้าศาล) ที่ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา ตั้งเรื่องกล่าวหาว่า นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง หรือไบรท์ อายุ 28 ปี แกนนำกลุ่มราษฎรนนทบุรี

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา