Wednesday, 21 October 2020

สหภาพฯบินไทย นัดแต่งดำ ท้วงแต่งตั้งภรรยา ปธ.บอร์ด นั่งควบเก้าอี้ใหญ่ คุมฝ่ายซีเอสอาร์
สหภาพฯบินไทย เคลื่อนไหวหนัก นัดแต่งดำ ประท้วงมติบอร์ด แต่งตั้งภรรยา ปธ.บอร์ด นั่งควบเก้าอี้ใหญ่ คุมฝ่าย CSR องค์กร

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet