Sunday, 31 May 2020

สุชาติ สวัสดิ์ศรี วิจารณ์หนัก ที่มาคกก.ถอดถอนศิลปินแห่งชาติ หลังพ่นการเมืองเดือดพล่าน
สืบเนื่องจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2563 โดยการแก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดประเด็นสำคัญ ตอนหนึ่งปรากฎดังนี้ “หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ”

ufabet , ufa , สมัคร ufabet , สมัคร ufa , ยูฟ่าเบท , ทางเข้า ufabet , แทงบอล , แทงบอลออนไลน์ , เว็บบอล , สมัครเว็บบอล , เล่นบอล , บาคาร่า , สมัครบาคาร่า , บาคาร่าออนไลน์ , หวย , หวยออนไลน์ , หวยลาว , หวยปิงปอง , หวยยีกี่ , หวยเวียดนาม , หวยหุ้น , แทงหวยหวยเจษฎา , หวย jetsadajetsada ,  ขายเงิน PayPal , เติมเงิน PayPal , ซื้อเงิน PayPal , แลกเงิน PayPal , แลกเงิน PayPal เป็นเงินสด , รับซื้อ neteller , ซื้อ neteller , ขาย neteller , รับซื้อ skrill , ซื้อ skrill , ขาย skrill , รับรูดบัตรเครดิต , Ufabetbox , Ufabetsky , Ufabetscore