Tuesday, 24 November 2020

องค์การค้าของสกสค. ขาดทุนกว่า 15 ปี ออกคำสั่งเลิกจ้างพนง.นับพันร่ำไห้
จากปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวอยากทำให้หลายๆ หน่วยงานไม่สามารถประคองกิจการต่อไปได้ ซึ่งล่าสุด มีรายงานว่า มีคำสั่งองค์การค้าของ สกสค. ที่ 85/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. มีใจความว่า ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet