Monday, 28 September 2020

อดีตรองอธิการบดีมธ. จวกม็อบเพนกวิน เจตนาคุกคามเบื้องสูง เห็นใจสุดธรรมศาสตร์ถูกกดดัน
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เหล่าแกนนำพยายามที่จะหาทางในการจัดชุมนุมที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อยื่นข้อเสนอ 3 ข้อให้กับทางรัฐบาลเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการปกครองประเทศเสียใหม่ เนื่องจากพวกเขามาองที่เป็นอยู่นี้มีหลายบุคคลที่ไม่ได้รับความเสมอภาคเท่าที่ควร แต่แล้วกิจกรรมนี้ก็ต้องถูกเบรกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเกรงว่า หากมีการชุมนุมเกิดขึ้น เหล่าแกนนำจะไม่ได้จี้รัฐบาลเพียงแค่การปรับปรุงประเทศ